Over ons

Hoek van Holland in Oorlogstijd is een initiatief van het Historisch Genootschap Hoek van Holland, en is tot stand gekomen door samenwerking van drie van haar leden: Mir Visser, Dirk Ruis en Peter de Krom. 
Mir, tevens secretaris van het Genootschap, begon deze website in 2013 en is verantwoordelijk voor de eerste onderzoeken en artikelen. Dirk was naast het genootschap lang actief voor Stichting Fort aan den Hoek van Holland. Hierdoor heeft hij veel kennis vergaat over de militaire geschiedenis van Hoek van Holland en in het bijzonder het fort. Peter doet onderzoek naar de Atlantikwall en verzamelt veel beeldmateriaal, waaronder ’soldatenkiekjes’ van Duitse militairen die hier waren gelegerd. Deze foto’s geven een hele andere kijk op het dagelijks leven in oorlogstijd dan de propagandafoto’s.

Alle drie de leden verrichten veel onderzoek in het veld en maken gebruik van archieven in binnen- en buitenland. Ook interviewen zij Hoekenezen die de oorlog hebben meegemaakt. 

Naast vaste schrijvers worden gastauteurs uitgenodigd om artikelen te publiceren. Dit gebeurt vooral bij specifieke onderwerpen of wanneer een verhaal Hoek van Holland overstijgt. Op deze manier hopen we het kleine Hoek van Holland in de grote context van de Tweede Wereldoorlog te plaatsen.  

Het doel van deze website is het creëren van een alsmaar groeiende informatiebron voor jong en oud. Onze wens is dat zowel inwoners van het dorp als de mensen van (ver) daarbuiten meer inzicht krijgen in hoe de oorlog Hoek van Holland heeft gevormd tot wat het vandaag is.