Over Ons

Doelstelling

Het Historisch Genootschap Hoek van Holland is er voor de inwoners van Hoek van Holland, waarbij wij historische informatie over Hoek van Holland aan de hand van foto’s, video’s en verhalen beschikbaar willen maken voor iedereen, die in haar mooie en interessante geschiedenis geïnteresseerd is.

Het Historisch Genootschap Hoek van Holland wil historische informatie in de breedste zin over Hoek van Holland digitaal beschikbaar maken.
Wij doen dit op verschillende manieren:

  • We doen onderzoek in diverse archieven, historische kranten, online en in andere publicaties. We interviewen bewoners.
  • We schrijven artikelen op onze website: historischhoekvanholland.nl
  • Wij nemen deel aan de vergaderingen van en wisselen kennis uit via het ‘coördinatorenoverleg van de Westlandse Historische stichtingen en verenigingen’ en van de ‘stichting Rotterdam is Vele Dorpen’ (SRivD).
  • Wij nemen deel aan de jaarlijkse Historische Informatie Markt Westland in Naaldwijk.
  • Wij geven lezingen, in veel gevallen in samenwerkingen met de bibliotheek Hoek van Holland en de Stichting KUnSTplaats.
  • Wij digitaliseren foto’s en documenten en beschrijven deze in een database.
  • Wij digitaliseren het voormalige plaatselijke weekblad De Vuurtoren en de eerste jaren van het huidige plaatselijke weekblad De Hoekse Krant.
  • We hebben elke eerste dinsdag van de maand een ‘historische’ inloop in de lokale bibliotheek waar iedereen langs kan komen met materiaal om te laten digitaliseren, vragen te stellen en inzage te krijgen in de al gedigitaliseerde kranten (zie vorig punt).
  • We hebben een wekelijkse ‘werkavond’ waarop wij bij elkaar komen om de foto’s en documenten te beschrijven en de kranten te digitaliseren.Wij nodigen iedereen uit foto’s, video’s, informatie e.d., met ons te delen.


Adresgegevens

E-mail: hghoekvanholland@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/HistorischHvH

Organisatie
Bestuur Stichting Historisch Genootschap Hoek van Holland:
Henk van der Lugt – voorzitter
Mir Visser – secretaris
Cornelis de Voogd – penningmeester
Annelies Visser – bestuurslid
Mario van Etten – bestuurslid

Medegenoten:
Cees Ponse, Dirk Ruis, Jan Ouwendijk, Peter de Krom, Simon Mostert, André Greve, Ria van Baalen, Cor Blankers, Leo van Dijk

Financiën
Bankgegevens: Regiobank NL32 RBRB 0916 9833 31

Mocht u de Stichting financieel willen ondersteunen dan ontvangen we graag uw donatie

Kamer van Koophandel
KvK-nummer 61932302

Er is geprobeerd om alle rechthebbenden op de hoogte stellen van het gebruik van gegevens en beeldmateriaal. Mochten er daarover toch nog vragen zijn stuurt u ons dan een e-mail.

Niets van deze website mag worden verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, internet of op welke wijze ook, zonder uitdrukkelijke toestemming van de Stichting Historisch Genootschap Hoek van Holland.

© Stichting Historisch Genootschap Hoek van Holland, 2015-2021

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com