De Watertoren met op de achtergrond de RK pastorie, hotel Harwich en het rijtje huizen aan de Rietdijkstraat dat er nu (2015) nog staat. De toren van de RK kerk, die toen nog op het erf van de familie Tabben stond, steekt boven dit rijtje huizen uit. De foto is tussen 1900 en 1905 genomen.

(ansichtkaart, verstuurd op 10 juli 1908)

De watertoren


Op 20 december 1893, dus ruim een half jaar nadat de spoorlijn in gebruik was genomen, werd aanbesteed ’het maken van eene waterbezorging op het station Hoek van Holland’:

HUA © IMG_0250
Pagina 1 van het ’BESTEK EN VOORWAARDEN wegens het maken van eene waterbezorging op het station HOEK VAN HOLLAND’. (privé collectie)

Gezien de datum van de aanbesteding is het aannemelijk dat de watertoren in 1894 gebouwd en opgeleverd is.

Picture 511
Gedeelte van de bouwtekening van de watertoren. (privé collectie)

Hoe de waterbezorging voor de stoomlocomotieven plaatsvond tussen de ingebruikname van de spoorlijn op 1 juni 1893 en de oplevering van de watertoren is vooralsnog onduidelijk.

Picture 511
Op deze plattegrond is te zien waar de watertoren stond. Langs de drukleiding tussen de watertoren en het station liep later het zogenaamde ’Zwarte Pad’. De drukleiding werd bij het station aan een bestaande leiding gekoppeld. Interessant is dat op deze plattegrond ook de spoorbaan tussen de Berghaven en het Fort te zien is. (gedeelte van de bouwtekening van de watertoren) (privé collectie)
20081206-HvdLcoll21-PrbkG15aug1923 WS
In een later stadium is er een stalen toren tegen de watertoren aan gebouwd. Waarschijnlijk bevond zich hierin een installatie om het water te ontharden? Deze stalen toren is tijdens de 2e wereldoorlog afgebroken. (ansichtkaart, verstuurd 15 augustus 1923)
20140920-HvdLcoll56-Foto© WS.JPG
De watertoren na de 2e wereldoorlog met op de achtergrond de Langeweg. (foto uit privé collectie)

Hoewel er plannen bestonden om de watertoren een andere bestemming te geven, onder andere een VVV-kantoor, is deze begin 1967 toch afgebroken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com