De eerste politieman te Hoek van Holland.


JAN DE HAAN, ALIAS “HAANTJE”.

Met de komst van de veerboot naar Engeland werden er twee Rijksveldwachters te Hoek van Holland – gemeente ’s-Gravenzande – gestationeerd. Deze politieambtenaren hielden zich uitsluitend bezig met de uitoefening van de noodzakelijke grenscontrole.

Het politietoezicht werd door de gemeenteveldwachter van ’s-Gravenzande uitgeoefend. Op 15 februari 1882 kwam de 27 jaar oude gemeenteveldwachter Jan de Haan in dienst bij de gemeente en deed zijn werkzaamheden te Hoek van Holland. Hij werd daarbij vergezeld door zijn diensthond Hekkie.

2. 1914 Jan de Haan met hond Hekkie

Jan de Haan met diensthond Hekkie.

Hoek van Holland beschikte nog niet over een politiebureau dus Jan en Hekkie moesten voor bureau werkzaamheden regelmatig naar ’s-Gravenzande.

Al heel snel kende elke Hoekenaar Jan en Hekkie. Hij kreeg dan ook de bijnaam: “Jan Haantje”. Als men hen nodig had dan keek men rond in het dorpje voor welk pand Hekkie lag. Daar moest dus ook zijn baas zijn.

Tijdens de ramp met de veerboot ss. Berlin op 21 februari 1907 heeft Jan de Haan zich zeer verdienstelijk gemaakt. Het schip was tijdens een zware storm op de kop van de noorderpier terecht gekomen en doormidden gebroken. Bij deze ramp kwamen 126 mensen om het leven. Jan de Haan kreeg voor zijn hulp bij deze ramp op 7 maart 1907 de zilveren medaille in de Orde van Oranje Nassau opgespeld.

De Hoekse politie op volle sterkte.

Naar aanleiding van veel klachten over de slechte leefsituatie in het dorp, waaronder ook het minimale politietoezicht besloten een aantal vooraanstaande Hoekse inwoners op 24 juni 1907 een petitie te sturen aan H.M. Koningin Wilhelmina met het verzoek om te komen tot een zelfstandige gemeente Hoek van Holland.      Als gevolg van deze petitie kwamen er diverse langdurige onderzoeken en briefwisselingen tot stand binnen de overheid. Het gevolg was dat men van mening was dat een zelfstandige gemeente niet haalbaar was en dat de gemeente Rotterdam zich over Hoek van Holland zou ontfermen met de belofte de leefsituatie te verbeteren. Op 1 januari 1914 werden Hoek van Holland en een lange strook langs de Nieuwe Waterweg inclusief Poortershaven geannexeerd door Rotterdam.

Voor Jan de Haan betekende dit dat hij, bij wijze van overgangsmaatregel, voor de tijd van een maand werd aangesteld tot “agent van politie 3e klasse” te Hoek van Holland, gemeente Rotterdam tegen een wedde van 500 gulden per jaar met het genot van vrije woning en licht.

6. Jan de Haan als gem. bode 1914

Jan de Haan als gemeentebode met echtgenote.

Op 1 februari 1914 kwamen er twee politiemensen van de Rotterdamse politie naar Hoek van Holland. Jan de Haan werd uit politiedienst ontslagen en aangesteld als de eerste gemeentebode op de hulpsecretarie te Hoek van Holland. Hij zou in deze functie nog vele jaren de Hoekse gemeenschap dienen. Op 25 december 1926 overleed hij.

Gegevens en foto’s, Cees Nieuwland †

© Historisch Genootschap Hoek van Holland.

 

 

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com