Geschiedenis van het Jagershuis.


Het Jagershuis te Hoek van Holland was tijdens de Tweede Wereldoorlog, als onderdeel van de Atlantikwall, een z.g. Wehrmachtskantine. Een kantine voor de militairen van de Kriegsmarine en de landmacht te vergelijken met de militaire tehuizen in het Nederlandse leger.

Na de capitulatie van het Duitse leger werd het gebouw in gebruik genomen door het Nederlandse leger. In augustus 1945 gebruikten militairen van de 4e compagnie Gezagstroepen het gebouw. De gezagstroepen waren samengesteld uit manschappen van de voormalige “Ordedienst” (OD). Tijdens de oorlog vormden zij de binnenlandse ondergrondse strijdkrachten.

Muyssonkazerne voor de Gezagstroepen.
                                                                                     Muyssonkazerne voor de Gezagstroepen.

De militairen die te Hoek van Holland waren gelegerd waren voornamelijk afkomstig uit Rotterdam-Schiebroek en Hillegersberg. Zij waren belast met transportdiensten en de bewaking van de Duitse krijgsgevangenen van de Kriegsmarine. De Kriegsmarine gevangenen waren gelegerd in de Duitse batterij “Vineta”, in het gedeelte waar later het kampeerterrein “Vafamil” kwam. Deze krijgsgevangenen moesten mijnen ruimen op Rozenburg-De Beer en de zware kanons van de batterijen Rozenburg en Brandenburg ontmantelen. De manschappen van de Gezagstroepen waren gelegerd in het gebouw en hadden dit de naam “Muysson kazerne” gegeven. Muysson was tijdens de oorlog de commandant van de OD Schiebroek.

Nadat de Gezagstroepen het gebouw hadden ontruimd werd het betrokken door de Koninklijke Marine en werden er mariniers in gelegerd. Het gebouw kreeg nu de naam: “Van Genth kazerne. Ook deze manschappen waren belast met de bewaking van Duitse krijgsgevangenen en het begeleiden van de munitie transporten, onder andere per schip naar de dumpplaatsen voor de kust.

Van Genth kazerne voor de mariniers.
                                                                                        Van Genth kazerne voor de mariniers.

Begin 1947 verlieten de mariniers het gebouw en trokken de manschappen van de Koninklijke Marechaussee er in. Dit waren de mannen van de 2e Divisie, Brigade Hoek van Holland onder commando van de brigadecommandant, adjudant-onderofficier J. Blokland. Zij werden uitsluitend belast met de politionele grensbewaking, onder andere het toezicht op de binnenkomende- en uitgaande passagiers, welke werden vervoerd met de schepen van de “London North Eastern Railway”(LNER) en de “Maatschappij Zeeland”. Zij namen deze taken over van de Douane. Deze dienst hield zich in het vervolg voornamelijk bezig met de bagage en deviezen controle.

Aan het eind van 1950 verhuisde het personeel van de Koninklijke Marechaussee, brigade Hoek van Holland, van het onderkomen in het voormalige Wehrmachtsheim aan de Badweg naar een onderkomen op het terrein van het Fort aan de Stationsweg.

Het voormalige Werhmachtsheim stond nu leeg en kwam beschikbaar voor andere doeleinden. In 1952 zag Toon (Anton) de Jager, de exploitant van de strandtent “Het Jagertje” kans om in het pand een restaurant te gaan exploiteren voor een pachtsom van 500 gulden per jaar.

De Jager gaf het restaurant de naam “Het Jagershuis” en bleef tot 1974 de exploitant. In dat jaar werd het restaurant overgenomen door W. Moerman en zijn vrouw. Zij lieten de naam voortbestaan. Het pand en de grond werden hiermee eigendom van de familie Moerman.

Restaurant "Het Jagershuis".
                                                                                                    Restaurant “Het Jagershuis”.

Gezien de boeiende geschiedenis van “Het Jagershuis” en als onderdeel van de Atlantikwall, binnen de Festung Hoek van Holland verdiend het gebouw een beschermde status te krijgen en daardoor als historisch pand behouden te blijven.

Bronnen: (Gegevens Muyssonkazerne zijn afkomstig van A. Wildschut, Toentertijd 17 jaar oud en gelegerd in de Muyssonkazerne).

Gegevens archief St. Fort a/d Hoek v Holland/bunker Bremen.

Boek Van Niet tot Iet (2), H.J. Nijland, bewerkt en aangevuld door L. van Ooijen, uitg: Pranger/van der Graaf. Hoek v Holland 1989.

Foto’s:    Archief St. Fort a/d Hoek v Holland/bunker Bremen en Hoeks videoarchief.

Hoek van Holland, 24 maart 2019.

D. Ruis.

 

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com