Huydecoperstraat (2e Zandwerk)


De Huydecoperstraat ligt in het gedeelte van het dorp welk men de “Nieuwe Hoek” noemt. Dit in tegenstelling tot het gedeelte bij station Strand welk men de “Oude Hoek” noemt. Het gedeelte waar nu de Huydecoperstraat ligt was voor de oorlog gedeeltelijk bebouwd en vormde het einde van de bebouwde kom. Men noemde dat gedeelte het tweede zandwerk. Dit, omdat er tijdens het graven van de Nieuwe Waterweg een deel van het vrijgekomen zand werd gestort. De bebouwing werd hier gevormd door de Nijverheidstraat, de Scheepvaartdwarsstraat, de Bonnenstraat, de 2e Scheepvaartstraat en een deel van de Prins Hendrikstraat.

Nijverheidstraat hoek Prins Hendrikstraat. (2e Zandwerk)
Nijverheidstraat hoek Prins Hendrikstraat.(gedeelte 2e Zandwerk)

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden veel woningen en gebouwen in Hoek van Holland op last van de bezetter gesloopt. Zo ook de woningen op het 2e Zandwerk. Men had ruimte nodig ten behoeve van de bunkerbouw en als schootsveld voor het geschut. De evacuatie van een groot deel der bevolking van de “Nieuwe Hoek” nam een aanvang. De politie te Hoek van Holland kreeg van het “Centraal Evacuatie Bureau” te Rotterdam opdracht om de evacuatie te begeleiden en hiervan regelmatig rapport uit te brengen. Veel Hoekse inwoners zouden in deze periode in Tuindorp Vreewijk te Rotterdam-Zuid worden gehuisvest.

Op 9 januari 1943 begon men met de ontruiming van de woningen op het 2e zandwerk, waarna de panden werden gesloopt. De bezetter bouwde daar een groot bunkercomplex met anti-tank geschut. Dit complex kreeg de aanduiding St VII H = Stutzpunkt VII Heeres (1). De taak van dit steunpunt was de verdediging van het landfront van de Festung Hoek van Holland. Het complex bestond uit 33 bouwwerken waarvan de kern gevormd werd door 4 geschutbunkers voor veldgeschut (type 669) en 3 munitiebunkers (type 674) (2). Op de kaart aangeduid als RR 1-2-3-4 en RR 5-6-7. De overige bouwwerken waren gemetselde stenen gebouwen als woonschuilplaatsen, bergplaatsen, voedselbergplaatsen en dergelijke. Het steunpunt bestond uit totaal 33 bouwwerken.

Stutzpunkt VII H. (gedeelte 2e Zandwerk)
Stutzpunkt VII H. (gedeelte 2e Zandwerk e.o.)

Na de oorlog werd dit bunkercomplex ontmanteld en gesloopt. Er werd een bouwverbod voor Hoek van Holland uitgevaardigd omdat er eerst uitbreidingsplannen moesten worden gemaakt. Op de vrijgekomen vlakte werd als een der eerste nieuwbouw plannen na de oorlog een project van 313 woningen gebouwd. Het project werd gebouwd in opdracht vande woningbouwvereniging “Rotterdam aan Zee” (3) en uitgevoerd door het bouwbedrijf “Duinker en Verruijt”, een betonfabriek uit Alphen aan de Rijn. In de volksmond staat dit complex bekend als de ‘Duinker en Verruijt” woningen. De straten in het project kregen nieuwe namen. De voormalige Nijverheidstraat kreeg bij gemeentebesluit, op 24-2-1950 de naam Huydecoperstraat. De naam komt van Jan Jacobszn. Huydecoper, omstreeks 1599 zeevaarder. De naam Nijverheidstraat werd bij gemeentebesluit van 16-6-1950 ingetrokken.

De namen van de andere straten luiden: De Mareesstraat, Van Ilpendamstraat, Van Caerdenstraat, Van Warwijckstraat, Brunelstraat en De Houtmanstraat. Zij zijn ontleend aan de namen van zeevaarders/ontdekkingsreizigers.

Huydecoperstraat in de Jaren 50.
       Huydecoperstraat in de jaren 50.

De eerste huizen werden in 1950 opgeleverd en liggen aan de zuidoostelijke zijde van de Huydecoperstraat. De families Ahrens en Stam waren de eerste bewoners en betrokken op 8 september 1950 hun woningen. Zij betaalde toen een huur van f 8,30 per week. Aan de noordwestelijke zijde van de straat werd een rij winkels gebouwd met daarboven woningen. De winkels werden in 1956 in gebruik genomen.

Toen kwamen de volgende middenstanders in de winkels: van links naar rechts: bakker N. Droog (gedeeltelijk zichtbaar), drogist Van Haaster, electrische artikelen A. Koppenol, kapsalon J.B.M. van Leent, kruidenier VéGé, A.L. Cornelissens en groentewinkel H. de Man.

(1). Steunpunt VII landmacht.

(2). Duitse type aanduiding.

(3) Nu “Woningbouwvereniging Hoek van Holland”.

Bronnen:

Van Niet tot Iet (2). Historische beschrijving van het ontstaan en de ontwikkeling van Hoek van Holland door H.J. Nijland bewerkt en van 1964 aangevuld door L. van Ooijen. Uitgever Drukkerij Pranger/van der Graaf, juli 1989.

Festung Hoek van Holland. Een parel van de Atlantikwall aan de Nieuwe Waterweg 1942-1945. Hans Sakkers. Uitgever Hans Sakkers Middelburg 1992.

Het verhaal achter uw straatnaam, uitgever J.J. Jonker, Hoek v Holland, september 1989.

 Internet:

Woningbouw Vereniging Hoek v Holland, www.wvhwonen.nl

 Foto’s:

Ansichtkaart Nijverheidstraat hoek Prins Hendrikstraat, collectie H. v.d.Lugt

Plattegrond bunkercomplex RR, bureau Registratie Verdedigingswerken, tekening 602, d.d. 26-1-48. Bunkerarchief.

Ansichtkaart Huydecoperstraat, collectie D. Ruis.

 Hoek van Holland, 18 augustus 2017.

Dick Ruis, Historisch Genootschap Hoek van Holland

 

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com