De strandboulevard


De strandboulevard

Op 9 januari 1939 stak burgemeester Oud van Rotterdam de eerste spade in de grond voor de aanleg van de Strandboulevard.
Men was in 1932 al begonnen met het plannen van deze boulevard, maar doordat er veel instanties mee gemoeid waren zoals de ministeries van Waterstaat, Defensie, Sociale Zaken en Financiën alsook het Hoogheemraadschap van Delfland, duurde het nog 7 jaar voordat men met de aanleg kon beginnen.

Die 9e januari was een koude maar feestelijke dag in Hoek van Holland. Ook het 125-jarig bestaan van de Kustartillerie werd namelijk gevierd, met een vlaggenparade op het fort en een defilé van militairen langs de hulp-secretarie. Burgemeester Oud en de commandant van het fort kapitein W. van Dort namen het defilé af. Veel inwoners van de Hoek waren komen kijken.

Het defilé is afgenomen, de burgemeester (met hoge hoed) gaat naar de duinen voor de eerste spadesteek. De man links van hem is kapitein van Dort.  © Stichting Fort aan den Hoek van Holland

Aansluitend ging de burgemeester richting het strand, waar achter het Paviljoen ‘Rotterdam aan Zee’ het begin van de aan te leggen boulevard was afgezet met rode paaltjes. Aan weerszijden wapperden de nationale driekleur en de Rotterdamse groen-wit-groene vlag.
Er waren veel hoogwaardigheidsbekleders aanwezig: burgemeesters van omliggende dorpen, vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat, Domeinen, Delfland, de strandcommissie, ingenieurs, ambtenaren uit Rotterdam en nog vele anderen.
De administrateur van de hulp-secretarie Mr. de Klerk heette de burgemeester welkom , waarbij hij aangaf dat het door hem willen verrichten van de eerste handeling een symbool was van de waarde en betekenis dat het werk voor Hoek van Holland had.

Daarna nam Oud het woord. Hij haalde in zijn toespraak aan dat er nóg een feestelijkheid was deze dag, nl. het 25 jarig jubileum van het toevoegen van Hoek van Holland aan Rotterdam.
Hij zei dat de Hoek zich niet tot stiefkind van de grote stad mocht gaan voelen en dat het de taak van het gemeentebestuur van Rotterdam was om de ontwikkeling van de Hoek te bevorderen. Daarbij had hij begrepen dat het dorp gemaakt moest worden tot een plaats waar men zich kon ontspannen en genieten van de natuur, iets wat de bevolking van een grote stad nodig heeft…verder noemde hij het een werk van belang voor Hoek van Holland maar ook voor de verruiming van de werkgelegenheid, en wenste dat het een stap zou zijn op weg naar de verdere ontwikkeling van Hoek van Holland.

Vervolgens stak de burgemeester de spade in de grond, waarvan de steel met groen-witte linten was omwonden, en klonk driemaal ‘leve Rotterdam aan zee’. Vervolgens werden nog enkele toespraken gehouden, door o.a. de heren J. Logger, D. van den Burg en J. H. Rooney.

Burgemeester Oud steekt onder grote belangstelling de eerste spade. Archief Historisch Genootschap Hoek van Holland.

De boulevard werd aangelegd door werklozen in het kader van werkverschaffing. De boulevard was een kilometer lang en liep van de oude toegangsweg naar het strand tot aan de doorgang van het kampeerterrein naar het strand. Aan de landzijde werd verlichting aangebracht met aan beide zijden een afscheiding, en 2 trappen naar het strand. De totale kosten waren 75.000 gulden.

Het begin van de aanleg. Rechts Huize Rielo. De Maasbode 11 maart 1939
Het begin van de aanleg. Rechts Huize Rielo. De Maasbode 11 maart 1939

 

Men is bijna klaar met de aanleg van de Boulevard. De foto is naar het zuiden genomen, links van het midden is het begin van de weg zichtbaar. De Maasbode 8 juni 1939


Opening

Op 17 juli 1939 opende burgemeester Oud de boulevard.

Ook nu weer waren er vele genodigden, waaronder naast de burgemeester en zijn vrouw de oud-commissaris van Hoek van Holland C.F. Jas, de burgemeesters van ’s-Gravenzande en Naaldwijk, ambtenaren uit Rotterdam, vertegenwoordigers van enkele ministeries, Waterstaat, etc. Zij waren met twee R.E.T. bussen uit Rotterdam gekomen. Ook garnizoenscommandant kapitein Daems en positiecommandant kapitein-luitenant van Leeuwen waren uitgenodigd. Vanuit de Hoekse bevolking was de belangstelling groot.

De plechtigheid zou om 3 uur beginnen, maar werd 20 minuten vertraagd doordat de bussen uit Rotterdam over een noodweg waren gereden die niet erg geschikt was voor zulke zware voertuigen.

Er werd eerst door diverse mensen gespeecht. Zo sprak dhr. Meyer de Vries van het ministerie van Sociale Zaken over de moeilijke tijd die tot ontaarding van de geest kon leiden. Het was daarom goed dat de boulevard tot stand was gekomen, zodat men van de natuur, de bron van de liefde, kon genieten.
Ook sprak hij zijn waardering uit voor de werklozen, die in zeven maanden tijd de boulevard hadden aangelegd.

De voorzitter van de vereniging Algemeen Belang te Hoek van Holland, dhr. P van Leeuwen,  sprak namens de Hoekse bevolking zijn dank uit voor het aanleggen van de boulevard waarmee de ontwikkelingsmogelijkheden voor de badplaats weer vergroot werden.

Als laatste sprak Burgemeester Oud. Hij dankte alle instanties en hoopte dat de boulevard tot zegen zou strekken van de Hoekse bevolking.
Daarna knipte hij een lint door, en maakten alle genodigden een wandeling over de nieuwe boulevard, die aan weerszijden met vlaggen versierd was. Zij werden gevolgd door inwoners van de Hoek en aanwezige badgasten. De middag werd door de genodigden afgesloten met het nuttigen van een kopje thee in paviljoen ‘Rotterdam aan Zee’.

Burgemeester Oud opent de nieuwe Strandboulevard. Achter de mensen zijn de huizen aan de Paviljoensweg te zien, helemaal rechts het paviljoen Rotterdam aan Zee. Foto uit het Stadsarchief RotterdamNL-RtSA_4282_XXXIII-515-1.jpg
De genodigden maken een wandeling over de nieuwe Strandboulevard. Let op de enorme mensenmassa achter hen

Foto uit het Stadsarchief Rotterdam NL-RtSA_4282_XXXIII-515-2.jpg

De mensen lopen weer terug. Rechts is Huize Rielo te zien.
Foto uit het Stadsarchief Rotterdam NL-RtSA_4282_XXXIII-515.jpg


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com