De ‘Poort van Europa’ aan de ’s-Gravenzandseweg nr. 314. Rechts is een deel van de midgetgolfbaan te zien.

Ansichtkaart, collectie Henk van der Lugt

Aardgas onder de Midgetgolfbaan


In de jaren 30 liet huisarts J.M. Knip aan de ’s-Gravenzandseweg op nr. 314 een huis met praktijk bouwen. Bij zijn pensionering in 1950 verhuisde dokter Knip naar Lochem en werd zijn huis overgenomen door de heer G.A. Boekestein die er het Pension ‘Poort van Europa’ in vestigde.

Midgetgolfbaan
De heer Boekestein was een zeer actief ondernemer en in 1957 liet hij bij de ‘Poort van Europa’ een midgetgolfbaan aanleggen die op zaterdag 6 april van dat jaar feestelijk werd geopend. De wijkraadvoorzitter, de heer D. van den Burg, gaf hierbij de eerste startslag.

1957-04-05-no-335-bladzijde-3-ws
Advertentie in ‘De Vuurtoren’ van vrijdag 5 april 1957

Boren naar water
Helaas waren er kort daarna problemen toen op dinsdag 16 april naar water voor de irrigatie van de midgetgolfbaan werd geboord.
De bevloeiing van de midgetgolfbaan zou op deze wijze het minst kostbaar zijn.
Enkele werklieden gingen aan het werk met een zogenaamde Norton-installatie en toen men tot een diepte van ongeveer 25 meter had geboord leek men resultaat te hebben.
In de diepte begon het te borrelen en om ongeveer halfvier spoot geheel onverwacht een straal aardgas vermengd met modder de lucht in, soms tot 15 à 20 meter hoogte.
Een ijzeren drijver van ruim dertig kilo, die in het gat was aangebracht werd enkele meters de lucht in geblazen. Het echtpaar Boekestein en enkele werklieden konden zich ternauwernood in veiligheid brengen.

20120310-hvdlcoll11-prbkgaug1958-ws
De midgetgolfbaan bij de ‘Poort van Europa’. Ansichtkaart, collectie Henk van der Lugt

Onderzoek door de NAM
De heer Boekestein waarschuwde direct de technische dienst van de Nederlandse Aardolie Maatschappij waarna twee ingenieurs onmiddellijk naar de Hoek kwamen.
Een oppervlakkig onderzoek wees uit dat het waarschijnlijk om een laag moerasgas (methaangas) ging. Aangezien dit zeer brandbaar is werd het terrein door de politie afgezet en waren roken en vuur uiteraard streng verboden.
Ondertussen bleef het gas-moddermengsel de lucht in spuiten waardoor enkele van de midgetgolfbanen onder een laag modder verdwenen.
De technici kwamen tot de conclusie dat de beste oplossing was het afbreken van de straal. Nadat een poging om dit met water te doen mislukte heeft men een materiaalwagen besteld om het gat met cement te stoppen wat uiteindelijk om halfnegen succes had.
Uit later onderzoek bleek dat de hoeveelheid gas te gering was om te ontginnen.
Voor de heer Boekestein betekende een en ander een behoorlijke financiële schadepost, maar gelukkig waren er geen persoonlijke ongelukken.

Het pand ’s-Gravenzandseweg 314 is uiteindelijk omstreeks 1995 afgebroken en op die plaats bevindt zich nu het wijkje ‘Het Ganzenduin’.

Opmerking:

In oktober 1958 werden er door het grondboorbedrijf J.Z. Lierop op vier plaatsen in Hoek van Holland kleine gasaders aangeboord. Ook deze gasaders waren te klein om te ontginnen. Dit grondboorbedrijf deed in die jaren op eigen risico onderzoek naar de aanwezigheid van gas langs de hele kust.

Bronvermelding:

  • Weekblad ‘De Vuurtoren’
  • Archief Henk van der Lugt
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com